Folketidende Gruppen

Bestil en annonce i "det lille marked"

Hvis du er abonnent på Folketidende kan du indsætte en annonce på siden “Det lille marked”. I Det Lille Marked kan læserne købe, sælge og bytte.

Under denne rubrik optages købs- og salgsannoncer, der ikke overstiger en pris af 3.000 kr. og som ikke henhører under en af de faste rubrikker. Du må IKKE annoncer om køretøjer (biler, campingvogne, trailere, 45-knallerter m.v., der er/kan indregistreres), efterlysninger, arrangementer, loppemarkeder, dagpleje osv. IKKE annoncer fra abonnentens erhverv og ikke annoncer om våben). Annoncer om både, telte og dyr (fødevarer kun i mindre partier) optages såfremt prisen for effekten ikke overstiger 500 kr. (Prisen skal anføres).

Start annoncen med et “ledeord”, betegnelsen på det annoncen drejer sig om. De kan godt have flere tilbud i annonceteksten, men teksten må højst bestå af 50 ord, inkl. underskrift.

Priser
For månedsabonnenter indrykkes annoncen gratis en gang hver måned. Andre abonnenter kan i dette felt angive indrykningstal. Max. 3 indrykninger for kvartalsabonnenter. (Indrykninger derudover er mod betaling). Har du brug for hjælp kan du ringe på telefon 54 88 02 15

Vælg hvor mange gange annoncen skal indrykkes


Betaler information