Folketidende Gruppen

Klagevejledning

Klager over avisens redaktionelle indhold kan sendes til redaktion@folketidende.dk eller til Folketidende, Tværgade 20, 4800 Nykøbing F., att. redaktionsledelsen. Der kan også klages til Pressenævnet. Klagevejledning og presseetiske regler kan ses på www.pressenaevnet.dk

Klagefristen er 12 uger.