Folketidende Gruppen

Årsprogram for bestyrelsen

2022
Bestyrelsesmøde mandag 4. april
Ordinær generalforsamling onsdag 4. maj
Bestyrelsesmøde mandag 13. juni
Bestyrelsesmøde mandag 19. september
Bestyrelsesmøde mandag 12. december

Den generelle dagsorden til alle bestyrelsesmøder
1. Underskrift af protokollen for det foregående bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra ledelsen
4. Gennemgang af hovedtallene for den forløbne del af regnskabsåret samt forecast for hele regnskabsåret
5. Forelæggelse af revisionsprotokollen
6. Information til medarbejderne eller omverdenen
7. Næste møde
8. Eventuelt

Specielle punkter til de enkelte bestyrelsesmøder
Marts/april måned
1. Revisionsprotokol og årsrapport for Lolland-Falsters Folketidende.
2. Ordinær generalforsamling i Lolland-Falsters Folketidende A/S
a) Indkomne forslag fra aktionærer
b) Indkaldelse
c) Dagsorden
d) Bestyrelsesvalg
e) Dirigent
f) Program
g) Andet
3. Radio Sydhavsøernes konstituering