Folketidende Gruppen

Årsprogram for bestyrelsen

2021
Bestyrelsesmøde mandag 22. marts
Ordinær generalforsamling mandag 3. maj
Bestyrelsesmøde mandag 14. juni
Bestyrelsesmøde mandag 13. september
Bestyrelsesmøde mandag 6. december

Den generelle dagsorden til alle bestyrelsesmøder
1. Underskrift af protokollen for det foregående bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra ledelsen
4. Gennemgang af hovedtallene for den forløbne del af regnskabsåret samt forecast for hele regnskabsåret
5. Forelæggelse af revisionsprotokollen
6. Information til medarbejderne eller omverdenen
7. Næste møde
8. Eventuelt

Specielle punkter til de enkelte bestyrelsesmøder
Marts/april måned
1. Revisionsprotokol og årsrapport for Lolland-Falsters Folketidende.
2. Ordinær generalforsamling i Lolland-Falsters Folketidende A/S
a) Indkomne forslag fra aktionærer
b) Indkaldelse
c) Dagsorden
d) Bestyrelsesvalg
e) Dirigent
f) Program
g) Andet
3. Radio Sydhavsøernes konstituering