Folketidende Gruppen

Årsprogram for bestyrelsen

 

2023
Bestyrelsesmøde mandag 20. marts
Ordinær generalforsamling torsdag 11. maj
Bestyrelsesmøde mandag 12. juni
Bestyrelsesmøde mandag 18. september
Bestyrelsesmøde mandag 11. december

Den generelle dagsorden til alle bestyrelsesmøder

1. Underskrift af protokollen for det foregående bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra ledelsen
4. Gennemgang af hovedtallene for den forløbne del af regnskabsåret samt forecast for hele regnskabsåret
5. Forelæggelse af revisionsprotokollen
6. Information til medarbejderne eller omverdenen
7. Næste møde
8. Eventuelt

Specielle punkter til de enkelte bestyrelsesmøder
Marts/april måned
1. Revisionsprotokol og årsrapport for Lolland-Falsters Folketidende.
2. Ordinær generalforsamling i Lolland-Falsters Folketidende A/S
a) Indkomne forslag fra aktionærer
b) Indkaldelse
c) Dagsorden
d) Bestyrelsesvalg
e) Dirigent
f) Program
g) Andet
3. Radio Sydhavsøernes konstituering

Juni måned
1. Evaluering af den afholdte generalforsamling.
2. Gennemgang af forsikringsdækningen i Lolland-Falsters Folketidende A/S.
3. Status på revisions- og advokatudgifter.
4. Tema om virksomheden.

September måned
1. Status på Lolland-Falsters Folketidendes strategiske position samt en drøftelse heraf.
2. Fastlæggelse af møder i det nye år

December måned
1. Budget for Lolland-Falsters Folketidende A/S
2. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen samt Instruks for Direktør og Chefredaktør
3. Bestyrelsens honorering

Herudover kan der komme specielle punkter så som investeringer, opkøb, strategiske samarbejder, sparerunder mv. ad hoc.